Unnaryd-Jälluntofta-Hembygdsförening

Sevärdheter

 

Skylten för byggnadsminnesförklaring

Brunnsbacka Sågkvarn

 

Byggnadsminnesförklaring 29 augusti 2003

 

Brunnsbacka Sågkvarn utgör en ålderdomlig anläggning i funktionellt skick där en vattendriven kvarn med ramsåg och stickhyvel har bevarats för eftervärlden.

 

Sågningen upphörde på 1930-talet, kvarnen något senare men stickhyveln användes så sent som 1951. Anläggningens exakta ålder har inte kunnat fastställas men det uppges att här fanns en sk skvaltkvarn redan på 1600-talet. Skvaltorna har traditionellt sett anor tillbaka i medeltiden, då invandrande munkordnar förde kunnandet med sig. Konstruktionen med handyxade bottenstockar uppvisar ålderdomliga drag. Under 1870-talet har en del upprustningsarbeten utförts på anläggningen, som bidragit till dess nuvarande utformning. En mera omfattande restaurering genomgick sågkvarnen 1983.

 

Brunnsbacka Sågkvarn kunde enbart köras säsongvis när det var god tillgång på vatten i Brunnsbackaån. Vattentillgången delades med Hyltebergs såg på andra sidan ån där ruinerna efter en liknande anläggning syns än i dag. Anläggningen är, för att ligga så långt söderut i Sverige, ganska ovanlig i sitt slag.

 

Sågkvarnen sköts i ett samråd mellan markägarna, Länsstyrelsen och Brunnsbackastiftelsen där företrädare för Hembygdsförening, Samhällsförening, LRF och Fiskevårdsområdet ingår. Stiftelsen anordnar en gång om året på Brunnsbackadagen demonstration av sågkvarnen:

 

"Tidigt på våren på Brunnsbackadagen dämmer de strömmen i ån. När vattnet står högt och trycker mot luckan öppnar de rännan och släpper på forsen, tungt emot hjulet. Då rullar den gamla Brunnsbacka i gång och dunkar i strömmens porlande brus. Då sågar de bräder till lador och hus, hyvlar stickor till tak och maler brödsäd till mjöl så som sen urminnes tider".

 

Läs mer om Brunnsbackadagen ...

 

HISTORISK VANDRING

Från torget utgår överskådliga naturstigar och lättillgängliga promenader. I rik natur berättar kulturspår om nutid och forntid.

En promenad förbi kyrka och bibliotek leder till hembygdsparken med Bonadsmuseet.

En annan tar vägen via torgbodar och sporthall till badplatsen och fortsätter utmed sjöstranden.

Från torget utgår även Kvarnarundan, en promenad om 4 km förbi sågverket vid Bokhultet och tillbaka.

 

Brunnsbackarundan, längs å och sjösystem genom Bokhultet till pittoreska Brunnsbacka Sågkvarn är en uppskattad naturpromenad om 7 km, som varierar vackra vyer med värdefulla kulturmiljöer. Rundan kommer att skyltas med tips och information som kompletterar upplevelsen utefter vägen och den tar ca en timme att vandra.

Slätteryd Byskola

Foto: Evelina Håkansson, 2012, www.evilojnen.se

Historical school museum

 

Skolbyggnaden är relativt enhetlig och välbevarad sedan uppförandet. De förändringar som skett har huvudsakligen gjorts inom ramen för skolverksamheten som anpassningar till förändrade tider. Den har därför ett stort upplevelsevärde som representant för skolväsendets uppbyggande i en lantlig miljö under 1900-talet. Det pedagogiska värdet förstärks av den välbevarade interiören med sin inredning.

Skolplanscher, möblering och en välbevarad patina skapar en autentisk känsla av den sociala situationen för lärarinnan och skolbarnen i en lantlig miljö. De dubbla invändiga reglarna på dörren i vindskammaren vittnar om en lärarinnas utsatta situation i sin ensamhet.

Skolan har ett miljövärde där den är belägen i ett område med välbevarad bebyggelse som i hög grad speglar den tid i vilken skolan var i funktion.

 

Läs mer om skolan och renoveringen här...

 

www.unnaryd.com

Öppet efter överenskommelse

Visningar
6 juni - Turista Hemma dagen i Hylte kommun

29 juli  - Bolmendagen

 

Chalanderska Möbelmuseet i Jälluntofta visar en utställning av konstsnickaren Johannes Chalanders. Här finns verkstad med arbetsskisser och verktyg och en del av de fantastiska möbler han tillverkade under sin levnad 1844 - 1931.

 

Art Carpenter Johannes

Chalanders (1844 - 1931)

furniture and tools, in

Jälluntofta

 

Kontakt:

+46(0)371-72014

+46 705 39 90 49

nilserik.lagerwall@gmail.com

 

Chalanderska museet i Jälluntofta öppet söndagar

25 juni–13 aug. kl 13-15

Chalanderska möbelmuséet

Unnaryd-Jälluntofta-Hembygdsförening

mail: hembygdsforening@unnaryd.com

Bokning av guidning eller information: mobil 073 0800 436

eller boka online

Book an appointment using SetMore

Bli medlem i föreningen

Enskild medlem: 100:-

Familjemedlemskap: 200:-

Bankgiro: 316-3201

Swish: 123 458 9610

IBAN: SE31 800008346 9054 7016147

BIC: SWEDSESS